Цех за пакетиране

на замразени и охладени хранителни продукти.