За нас

Месокомбинат Диск ООД е регистрирана през август 2001г., тя е приемник на “Месокомбинат” Добрич функционираща от 1951 г.

Още през 1976 г. предприятието получава печата на Европейските ветеринарни служби за износ в ЕС.

Месокомбинат диск е в списъка на одобрените за работа с Европа и Америка. Предприятието се намира в град Добрич с лесен достъп и добре изградена пътна инфраструктура до пристанище Варна (40 км.), и в близост до пристанища Русе, Бургас и Констанца.

Информация

Близоста до пристанища Варна, Русе, Бургас и Констанца наложи изграждането на митнически складове.

Обем

В момента обема на хладилните площи е   8 000 – 9 000 тона.

Капацитета на студопроизводство позволява захранването на многократно по-големи площи от наличните в момента.

Дейност

Основната дейност в момента е съхранение на стоки със специален температурен режим.

Отдаване под наем на площи които са с плюсови и минусови хладилни помещения и сухи помещения за съхранение на хранителни продукти.

Специфика

Специфичното при нас е, че предприятието работи с гъвкаво работно време.Товаро-разтоварната дейност се извършва от наши опитни служители със специализирана техника.

Разполагаме с голяма товаро-разтоварна рампа, която позволява обработката на около 35 контейнера за денонощие. Обслужваме както големи контейнери така и лекотоварни коли и бусове.

Базата е разположена на площ от 85 000 кв. метра и има застроена площ от 95 000 кв. м. в която са включени

Портал

Административна сграда

Паркоместа

Собствени водоизточници

Главен хладилен корпус

Машинна зала

Пречиствателна станция

Трафопост

Битови и санитарни помещения